لینک های دسترسی

نظری بر خطابه های روسای جمهور ایالات متحده و ایران


دیروز در روز اول مجمع عمومی ملل متحد، روسای جمهور ایالات متحده و ایران خطابه های خود را در صبح و عصر انروز ایراد کردند. تحلیل گران بر این نظرند که وجوع مشترک ولی با اندکی تفاوت در خطابه های دو رئیس جمهور به نظر میرسید

XS
SM
MD
LG