لینک های دسترسی

نشر چهارمین گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی


کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی در چهارمین گزارش خویش گفته است که ۴۲ میلیون دالر از کمک های جامعه جهانی که به شفاخانه های نظامی در افغانستان پرداخت شد، هنوز لادرک است.

XS
SM
MD
LG