لینک های دسترسی

گشایش کارخانه پنبه در ولایت پروان


کارخانۀ شاهین پکتیکا، که به هزینۀ سه صد میلیون دالر امریکایی در پارک سنجد درۀ ولایت پروان احداث شده و امروز افتتاح گردید، برای سه صد نفر زمینۀ کار را نیز مهیا ساخته است.

XS
SM
MD
LG