لینک های دسترسی

تقاضای شبکه جوانان افغان از کمیسیون مستقل انتخابات


یک شبکۀ جوانان افغان از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواست که همۀ صد صد هزار کارت های حمایوی کاندیدان احتمالی را به صورت دقیق مورد بررسی قرار دهد

XS
SM
MD
LG