لینک های دسترسی

مصاحبه با مزمل شنواری معیین تجارتی وزارت تجارت و صنایع


مقامات امور تجارتی افغانستان و پاکستان امروز تفاهمنامه یی را امضا کردند که بر بنیاد آن موتر های باربری هر دو طرف، با آله های رد یابی مجهز خواهد شد

XS
SM
MD
LG