لینک های دسترسی

اداره یک بنیاد اسلامی توسط یک افغان در شیکاگو


بصیر رئوفی، مسوول این بنیاد اسلامی در شیکاگو، میگوید که علاوه بر مسولیت های دیگر زندگی، اداره این بنیاد اسلامی را بر عهده دارد و انرا برخی از مسولیت خویش منحیث یک شهروند تلقی میکند.

XS
SM
MD
LG