لینک های دسترسی

توفان بحری سواحل هند را تهدید میکند


تاکنون بیش از سیصد هزار نفر از مناطق مختلف سواحل شرقی و خلیج بنگال تخلیه شدند. این توفان یکی از شدیدترین در طول چند دهه در ان منطقه بشمار میرود

XS
SM
MD
LG