لینک های دسترسی

شبانه مهریارو فعالیت های هنری اش


شبانه، دختر دو ستارۀ محبوب موسیقی افغانستان، رحیم مهریار و پرستو مهریار میباشد که درین اواخر توانسته جایگاه خودش را در موسیقی افغانی تثبیت کند. شبانه با کوشش خاص هنر موسیقی را فرا گرفته و امیدوار است دست آورد های بیشتری درین راستا داشته باشد.

XS
SM
MD
LG