لینک های دسترسی

تلویزیون

روز جهانی غذا در کابل


وزارت زراعت افغانستان از ورود مواد غذایی با کیفیت پایین، نگران است. میر امان الدین حیدری معیین وزارت زراعت می گوید که برای نظارت از واردات مواد غذایی با کیفیت پایین، لابراتوار هایی را در بندر های افغانستان ایجاد کرده اند. بربیناد آمار این وزارت، افغانستان سالانه حدود هفت ملیون و دو صد هزار تـُن گندم نیاز دارد، و شش ملیون و هفتصد هزار تـُن آن را خود افغانستان تولید می کند. از سوی دیگردر محفل تجلیل از روز جهانی غذا در کابل، نمایندۀ ادارۀ غذا و زراعت سازمان ملل متحد بر ادامۀ کمک های این سازمان برای بهبود سیستم غذا در افغانستان تاکید ورزید. در حال حاضر از سوی این سازمان در سراسر افغانستان بیست و دو برنامه انکشافی و پنج برنامه عاجل به منظور بهبود کیفیت غذا روی دست است.

XS
SM
MD
LG