لینک های دسترسی

تدوین دومین نمایشگاه مؤسسات تعلیمات تخنیکی و مسلکی


این نمایشگاه در ۷۳ رشته امروز از سوی وزارت معارف افغانستان در شهر کابل دایر شد و به گفته مسوولین وزارت معارف افغانستان برای شاگردان و محصلین رشته های مسلکی و تخنیکی زمینه آموزشی با کیفیت بلند مساعد میسازد.

XS
SM
MD
LG