لینک های دسترسی

تلویزیون

نهاد های مدنی مخالف فراخوانی لویه جرگه


گروهی از نهادی های جوامع مدنی، فراخوانی لویه جرگۀ مشورتی در مورد بحث روی قرارداد همکاری های امنیتی بین افغانستان و امریکا را، غیرقانونی خواند و آن را ضیاع وقت نامید. این نهاد های مدنی امروز طی محفلی در کابل گفتند که تصامیم جرگۀ مورد نظر، قابل پذیرش نیست و طرزالعمل جرگه نیز به مردم واضح ساخته نشده است. نمایندگان جوامع مدنی ادعا داشتند که برای لویه جرگۀ فراخوانده شده، اجندا های پنهانی نیز در نظر است که در روز برگزاری آن، مطرح خواهد شد. اما این فعالان، برای اثبات چنین ادعایشان، هیچ دلیل و مدرکی در اختیار نداشتند.

XS
SM
MD
LG