لینک های دسترسی

تلویزیون

امریکا: مکالمات سازمان ملل متحد شنود نمی شود


هیأتی از مقامات استخباراتی آلمان برای صحبت در مورد اتهامات شنود مکالمات تیلفونی از سوی اداره امنیت ملی امریکا، رهسپار واشنگتن گردیده است. دیدار این هیأت با مقامات قصر سفید به دنبال آن صورت میگیرد که عملکرد ادارۀ امنیت ملی امریکا در قسمت شنیدن مکالمات تلیفونی انگلا مرکل صدراعظم آلمان برملا گشت. از سوی دیگر، گزارش های تازه به نشر رسیده که حاکی از فعالیت های گسترده تر استخبارات امریکا در حصۀ دسترسی به معلومات خصوصی افراد میباشد.

XS
SM
MD
LG