لینک های دسترسی

تلویزیون

محمد مرسی در محکمه مصر حضور یافت


محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر امروز در پیشگاه قاضی ظاهر شد ضمن آنکه روند محاکمۀ خود را رد کرد، اصرار میورزید که وی یک رئیس جمهور مشروع مصر میباشد. جلسۀ امروزی محاکمۀ آقای مرسی، فقط سی دقیقه طول کشید و زمانی که وی و همراهانش به رسم اعتراض صدای شان را بلند کردند، قاضی روند محاکمه را تا روز هشتم جنوری به تأخیر انداخت. مرسی در خطاب به محکمه گفت که آنها حق محاکمۀ وی را ندارند و در عوض باید رهبران کودتا محاکمه شوند. از زمانی که در ماه جولای گذشته مرسی از قدرت کنار زده شد، این نخستین باری بود که در ملأ عام حاضر گردید.

XS
SM
MD
LG