لینک های دسترسی

تدابیر شدید امنیتی برای برگزاری جرگه مشورتی در کابل


در حالیکه تدابیر شدید امنیتی دو روز قبل از جرگه مشورتی در کابل اتخاذ شده است، تعدادی از باشنده گان کابل از مسدود شدن جاده ها در امادگی برای برگزاری این جرگه شاکی اند.

XS
SM
MD
LG