لینک های دسترسی

تلویزیون

برخی زورمندان پول مصرف برق خود را نمی پردازند – عالمی


رئیس بخش تجارتی شرکت برق افغانستان می گوید که قرار است در دهۀ تحول، افغانستان از یک کشور وارداتی مصرف کنندۀ برق به یک کشور تولیدی و صادر کنندۀ برق مبدل شود. یک مقام شرکت برق افغانستان می گوید که هنوز هم برخی وکلا و احتمالاً اراکین حکومتی پول صرفیۀ برق خود را نمی پردازند. میرویس عالمی، رئیس بخش تجارتی شرکت برق افغانستان می گوید که قرار است آن کشور با تامین زیر بنا های لازمی، از یک کشور وارداتی به کشور صادر کنندۀ برق مبدل شود

XS
SM
MD
LG