لینک های دسترسی

پرواز بم افگن های امریکا بر فراز مناطق مورد مناقشه چین


چین به تمام طیاره ها هشدار داده که بر علاوه آشکار ساختن هویت خود، از دستور بیجنگ در منطقۀ تازه شناسایی شده دفاع هوایی بر فراز آبهای شرقی چین پیروی کند.

بیجنگ اخیراً یک بخش از حریم فضایی بحر شرق چین را به منظور اثبات ادعای اش روی سلسله جزایر مورد مناقشه میان چین و جاپان محدود کرد.

از همان آغاز قصر سفید، وزارت خارجه و وزارت دفاع ایالات متحده نگرانی خود را در مورد این تصمیم، که به گفتۀ آنان امنیت منطقه را تهدید می کند، ابراز کرده اند. بروز دوشنبه اردوی ایالات متحده دو طیارۀ بم افگن بی ٥٢ غیر مسلح را، بدون اطلاع چین، در آن منطقه به پرواز در آورد.

کرولین کنیدی، سفیر تازه تعین شدۀ ایالات متحده در جاپان، به روز چهارشنبه از خودداری آن کشور ستایش کرده و هشدار داده است که اقدام چین تنها به کشیدگی در منطقه منجر می گردد. خانم کنیدی همچنان از آن دو کشور خواست تا یک راه حل دیپلوماتیک را برای رفع این معضله بیابند.

خانم کیندی گفت جاپان را تشویق می کند تا ارتباطات خود را با همسایگان افزایش دهد" جاپان در سال گذشته خویشتن داری قاطع از خود نشان داده و ما از آنان می خواهیم تا آنرا ادامه دهند و به پاسخگویی متناسب با آزمونهای منطقه ادامه دهد."

احتمال رویا روی چین و امریکا

دگروال ستیف وررن، سخنگوی وزرات دفاع ایالات متحده امریکا، میگوید منطقه مورد مناقشه فضای بین المللی است و پیلوتهای امریکا از این امر پیروی نخواهند کرد. اقای وررن گفت امریکا به عملیات خود در این منطقه به منوال سابق ادامه خواهد داد و پلان پرواز ها، فریکونسی رادیو یا لوگو خود را مشخص نخواهند کرد.

کوریای جنوبی و جاپان نیز گفته اند که آن دو کشور مشی جدید بیجنگ را نادیده می گیرند. مقامات استرالیا نیز سفیر چین را برای تشریح این اقدام احضار کردند.

تحلیلگران معتقد اند که اردوی چین سیستم رادار یا قابلیت های عملی کردن چنین محدودیت را ندارد امامی گویند که با کاهش بودجه دفاعی امریکا و بی میلی ایالات متحده در درگیری ها در سراسر جهان سبب جسارت چین در مقابل امریکا گردیده است.


پترک کرونن، کارشناس امور منطقۀ اسیا در مرکز مطالعات برای نیو امریکن سکیورتی، گروه که به حکومت اوباما مشوره میدهد، میگوید چینایی ها بررسی میکنند که واکنش واشنگتن در مورد چه خواهد بود"چین شرطبندی میکند که ما در مورد رویارویی نظامی نسبت به انها بیشتر نگران هستیم. اما انها عمیقاً در مورد فکر نمیکنند."

تاریخچه جزایر ادعا شده

جاپان در قرن نزدهم این جزایر را تحت کنترل خود در آورد و چین در سال ۱۹۷۱ ادعای حاکمیت بر این جزایر را کرد. چین ادعای خود را به نقشه های باستانی پیوند داده و می گوید آن جزایر قرن ها در مالکیت چین بوده است.
آب های مورد مناقشه چین و همسایگانش
آب های مورد مناقشه چین و همسایگانش

چین بر علاوه جاپان با کشور های ویتنام، فلیپین، برونی، و مالیزیا نیز روی آب های منطقه اختلاف دارد. بیجینگ میگوید حاضر است در مورد این اختلافات مذاکره کند، اما انجام مذاکرات چند جانبه را تاکنون رد کرده است. چین خواهان مذاکرات جداگانه با هر یک از این کشورها است.
XS
SM
MD
LG