لینک های دسترسی

تلویزیون

تعمیرجدید موزیم کابل افتتاح شد


ساختمان جدید موزیم ملی افغانستان به گونه ابتدایی امروز افتتاح شد . جیمز کننگهم سفیر ایالات متحده امریکا که در مراسم افتتاحیه ساختمان جدید موزیم ملی حضور داشت. گفت که آثار باستانی افغانستان برای نسل آینده این کشور بسیار مهم است و ساختن این موزیم ملی به کمک های زیاد نیاز دارد . وزیر اطلاعات و فرهنگ می گوید که ایجاد ساختمان جدید موزیم ملی به ۳۵ ملیون دالر نیاز دارد و ساختمان ابتدایی آن از سوی سفارت ایالات متحده امریکا در کابل ساخته شده است . ساختمان ابتدایی موزیم که امروز افتتاح شد شامل بخش های وردی ، برج مراقبت و وسایل امنیتی است. سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید که قرار است این موزیم با تمامی امکانات مدرن جهانی برای نهگداری آثار باستانی افغانستان ساخته شود. آقای رهین از تاراج هزارن اثر باستانی افغانستان در هنگام جنگ ها سخن می زند و می گوید که باوجود تلاش ها هنوز هم برخی از آثر های تاریخی افغانستان به دیگر کشور ها قاچاق می شوند و جلو آن گرفته نشده است.

XS
SM
MD
LG