لینک های دسترسی

تلویزیون

کسب شهروندی امریکا از طریق خدمت نظامی


یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۲ جورج بش، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده امریکا در فرمانی اعلام نمود هرفردی که حتی یک روز هم در صفوف قوای نظامی امریکا خدمت نموده باشد، می تواند تقاضای شهروندی ایالات متحده را نماید. زمانی که یک فرد به صفوف قوای امریکایی می پیوندد شاید هدفش تامین امنیت ملی امریکا یا حمایت از امنیت بین المللی باشد اما شاید شمار دیگری از افراد در پی کسب شهروندی امریکا باشند. طی یازده سال گذشته حدود ۹۲۰۰۰ تن ازطریق خدمات در اردوی امریکا تابعیت ایالات متحده را ، سریعتر از روال معمول،بدست آورده اند. اداره شهروندی و مهاجرت امریکا امسال به ۸۰۰۰ نظامیان، ازکشورهای مختلف جهان بشمول افغانستان، شهروندی امریکا را اعطا نمود. است.

XS
SM
MD
LG