لینک های دسترسی

تلویزیون

نشست ملی حقوق بشر و انتخابات در کابل برگزار شد


کمیسیون مستقل حقوق بشر با نگرانی از وضعیت حقوق بشر در کشور ، از نامزدان ریاست جمهوری خواست تا برای بهبودی وضعیت حقوق بشر دیدگاه ها و برنامه های شان را ارائه کنند. سیما ثمر رییس این کمیسیون در برنامه نشست ملی حقوق بشر و انتخابات که امروز در کابل برگذار شده بود گفت باوجود پیشرفت هادراین زمینه ، هنوز هم مشکلاتی جدی و بسیار در برابر رعایت و حمایت حقوق بشر وجود دارد . خانم ثمر می گوید که نامزدان ریاست جمهوری برنامه های خود را در بخش حقوق بشر و شفافیت انتخابات توضیح کنند تا مردم و نهاد های دیگر مطمین شوند که نامزدان ریاست جمهوری برای بهبود این وضعیت چه برنامه های روی دست دارند. رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر می افزاید که در شش ماه نخست امسال ۴۱۵۰ مورد خشونت در این کمیسیون ثبت شده اند که نسبت به شش ماه نخست پارسال ۲۴ درصد افزایش را نشان میدهد .

XS
SM
MD
LG