لینک های دسترسی

تلویزیون

نظری به رویداد های یکساله درافغانستان


برای بیشتر از یک دهه جنگ در افغانستان، یک سال حساس و دشوار دیگر در راه است، سال دو هزار و چهارده که سال خروج کامل عساکر محاربوی بین المللی و کاهش پول امداد، اقتصاد ضعیف، مقابله شورشیان و انتخابات برای رئیس جمهور تازه است. در ماه اپریل، سال دو هزار و چهارده، اولین حکومت در افغانستان از زمان سقوط رژیم طالبان توسط ایالات متحده شکل خواهد گرفت که حامد کرزی ریاست جمهوری انرا بر عهده نخواهد داشت. رئیس جمهور کرزی که یک متحد قابل اعتماد ایالات متحده بشمار میرود باید قدرت را به یک رهبر که پیش بینی هویت او غیر ممکن است سوق دهد، در حالیکه کرزی با متحدین خارجی و داخلی خود با مشکلات مواجه است. اقای کرزی، به نمادی از تداوم در افغانستان مبدل شده است در حالیکه جوانان ان کشور در شهر های مزدحم بزرگ شده و انتظارات بیشتری را از یک اینده بهتر دارند. .

XS
SM
MD
LG