لینک های دسترسی

نظری بر تحولات سیاسی داخلی امریکا در سال دو هزار و سیزده


نمای از کانگرس ایالات متحده
سال دو هزار و سیزده در عرصۀ سیاست داخلی ایالات متحده و میزان محبوبیت رئیس جمهور اوباما در میان امریکایی ها با فراز و نشیب هایی همراه بود و محبوبیت احزاب جمهوریخواه و دیموکرات نیز در پایان سال نزد مردم کاهش یافت.

تحلیل گران سیاسی پیش بینی می کنند که سال ٢٠١۴ نیز بهتر از امسال نخواهد بود، بخصوص در قبال اینکه هر دو حزب عمده برای برگزاری انتخابات میان دوره یی کانگرس در ماه نومبر آمادگی خواهند گرفت.

در حالیکه در ختم سال دو هزار و سیزده میلادی قرار داریم، سطح محبوبیت هیچ حزبی در نظرسنجی ها بلند نیست. میزان محبوبیت رئیس جمهور اوباما به پایین ترین سطح کاهش یافت و عمده ترین سبب آن را میتوان آغاز دشوار قانون بیمه صحی خواند که وی آن را توشیح کرده بود.

میزان محبوبیت کانگرس و دو حزب بزرگ سیاسی نیز در میان مردم کاسته شده است. دموکرات ها به دلیل مشکلات ناشی از قانون بیمه صحی محبوبیت شان را از دست دادند و جمهوریخواهان را نیز مردم به خاطر مسدود شدن شانزده روزه حکومت فدرال در ماه اکتوبر، مقصر دانستند.

سال ٢٠١۴ که در ان انتخابات میان دوره یی کانگرس ایالات متحده صورت میگیرد، برای رئیس جمهور اوباما با خطراتی همراه میباشد.

رقابت احزاب در انتخابات میان دوره یی کانگرس

جان فورتیر از مرکز مشی دو حزبی در واشنگتن دی سی می گوید که رئیس جمهور اوباما همانند بسیاری رؤسای جمهور دیگر، در دور دوم ریاست جمهوری اش با مشکلات مواجه است. آقای فورتیر می افزاید: " حکومت منقسم شده است و اقای اوباما نیز مثل سابق محبوب نیست. برای رئیس جمهور برحال، در دورۀ دوم و یا اول ریاست جمهوری اش، انتخابات میان دروه یی کانگرس معمولاً نتایج خوبی ندارد."

اقای اوباما امیدوارست که تصویب موافقتنامه بودجه از جانب دو حزب در ختم سال، منازعات سال ٢٠١۴ را کمتر خواهد ساخت. جان بینر رئیس مجلس نمایندگان در کانگرس که خود جمهوریخواه میباشد، نیز در رابطه با توافق بر بودجۀ فدرال، لحن صلح جویانه یی پیشه کرد.

آقای بینر گفت: " این تمام آنچه ما می خواستیم نیست؛ ولی وظیفه ما اینست که به نمایندگی از مردم، مشترکات کافی یی را برای پیشبرد امور بیابیم."

به نظر برخی از تحلیلگران، توافق بر بودجه مصارف حکومتی باعث خواهد گردید که در سال ٢٠١۴ واشنگتن شاهد کشمکش های کمتر سیاسی باشد، زیرا هردو حزب در آستانۀ انتخابات کانگرس، به کسب اعتماد و رأی مردم نیاز دارند.

ولی احتمالا قانون بیمه صحی که جمهوریخواهان آن را بنام قانون بیمۀ اوباما میخوانند، نقطه عطف تنش ها میان دو حزب خواهد بود.

حکومت اوباما در تقلای حل مشکلاتی در فرا راه تطبیق قانون خدمات صحی است، زیرا اگر این مشکلات ادامه یابد، در انتخابات کانگرس به زیان دموکرات ها تمام خواهد شد.

میزان محبوبیت احزاب در نظر سنجی ها

تحلیل گران معتقدند که وضع جمهوریخواهان نیز بهتر از دموکراتها نیست. مردم ایالات متحده اعضای جمهوریخواه کانگرس را در مسدودیت موقت حکومت فدرال که در ماه اکتوبر رخ داد، مقصر میدانند. حتی برخی از کارشناسان جمهوریخواه نیز اذعان می دارند که آنها با این گام شان، اشتباه بزرگی را مرتکب شدند.

نظرسنجی های اخیر نشان میدهد که رئیس جمهور اوباما در طول دورۀ ریاست جمهوری اش، اکنون از پایین ترین سطح محبوبیت برخوردار است. میزان پایین محبوبیت رئیس جمهور، نشانه ایست که حزب وی در انتخابات میان دوره یی کانگرس ممکن نتایج قناعت بخشی را بدست نیارود.

با آن هم، به باور رادز کوک یک تحلیلگر امریکایی، آقای اوباما به مثابۀ یک قوت جدی سیاسی باقی مانده است. کوک می گوید: " رئیس جمهور، بدون در نظرداشت این که اوضاع بر وفق مراد او جریان داشته و یا نداشته باشد، قدرت قصر سفید را در دست دارد."

نتیجۀ انتخابات کانگرس در ماه نوامبر این موضوع را مشخص ساخته میتواند که آیا اقای اوباما فرصتی را برای عملی ساختن اجندای خود در طول دو سال باقیمانده ریاست جمهوری اش خواهد داشت یا خیر.

در انتخابات ماه نوامبر، تمام ۴٣٥ کرسی مجلس نمایندگان، یک بر سه تعداد کل کرسی های مجلس سنا، و مقامهای والی ٣٦ ایالت به رقابت گذاشته خواهد شد.
XS
SM
MD
LG