لینک های دسترسی

ارزیابی تعهدات نظامی امریکا در آسیا


اداره رئیس جمهور بارک اوباما برای ایجاد توازن مجدد توجه را از جنگ های عراق و افغانستان به اقیانوس آرام معطوف می دارد، جائیکه چین نیرو های خود را تقویت بخشیده است به شمول طیاره های جدید که تکنالوژی میزایل های ماورای صوت را انکشاف و حمل می کند.

XS
SM
MD
LG