لینک های دسترسی

تلویزیون

مبارزات انتخاباتی افغانستان در رسانه های اجتماعی


تلویزیون آشنای صدای امریکا در کنار گزارش های ویژه و مصاحبه های اختصاصی در رابطه با پروسۀ انتخابات در افغانستان، پس ازین شما را به گونۀ منظم از پیکار های انتخاباتی در فضای مجازی انترنیت نیز باخبر میسازد. دسترسی به رسانه های اجتماعی همچو فیسبوک و تویتر در افغانستان بیشتر شده و بیشترین کاندیدان و طرفداران آنان ازین طریق به تبلیغات وسیع پرداخته اند. هفته گذشته با مروری به صفحات عمومی کاندیدان بعضی جزییات وارقام مشخص را به توجه رسانیدم. درین هفته ارقام هریک از صفحات عمومی الی ده هزار بیشتر شده است. علاقمندان صفحه عمومی داکتر عبدالله عبدالله با افزایش بیشتر از ده هزار علاقمند جدید به 190 هزار رسیده است. این درحالیست که صفحه اشرف غنی احمد زی از رقم 158 هزارعلاقمند به168 هزار افزایش یافته است. صفحه عمومی زلمی رسول بیشتر از 92 هزار و صفحه نادر نعیم بیشتر از 48 هزار علاقمند دارند. استفاده از رسانه های اجتماعی برای نامزدان انتخاباتی مصرفی ندارد بطور مثال نامزد انتخاباتی سردار نادر نعیم با انکه پوستر های انتخاباتی زیادی در شهر های افغانستان ندارد اما حضور چشم گیری در رسانه های اجتماعی دارد. موضوعات برجسته این هفته دررسانه های اجتماعی با کشته شدن بیست و یک سرباز افغان درکنر، اعضای صفحات فیس بوک و تویتر نامزدان انتخاباتی، بزبان های دری و پشتو و انگلیسی درمورد حادثه کنر اظهار انزجار نموده و تعدادی زیادی از افغانهای فعال در شبکه های اجتماعی به نماد حمایت از عساکر اردوی افغان عکس های پروفایل خویشرا با این عکس تبدیل نمودند بعد از عکس العمل گسترده مردم کاندیدان نیز هرکدام بیانیه های را درتقبیح این عمل در رسانه های اجتماعی درج نمودند. عبدالرب رسول سیاف اولین کاندیدی بود که درهمانروز چند ساعت بعد ازنشر خبر اظهار تاسف نمود. اشرف غنی احمد زی حتی شعار خاص به زبان پشتو " مرگ سربازان را قبول نداریم" در صفحه عمومی خویش برای علاقمندان صفحه اش به نشر رسانید. همینطور عبدالله عبدالله دربیانیه جداگانه و مشخص بخاطر حمله طالبان و کشته شدن سربازان اردوی افغانستان را محکوم نمود. درین میان تعدادی زیادی هم رئیس جمهور کرزی را روی این واقعه بدلیل ازادی برخی محبوسین از بگرام محکوم کرده اند. هفته که گذشت بازهم عکس های از مبارزات انتخاباتی نامزدان، اعلام حمایت یک حزب از کاندید خاص و مبارزات انتخاباتی آنها صفحات عمومی را پر نموده بود. عکس های نیز از دیدار نامزدان با مردم عام درنقاط مختلف افغانستان برای علاقمندان به شراکت گذاشته شده بود. درمیان عکس های که بیشتر توجه همه را جلب نمود، عکسی از خانم زبیده دوستم خانم اقای عبدالرشید دوستم معاون اقای احمدزی درشبکه اجتماعی به شراکت گذاشته شد و باعث شد که اعضای صفحه اقای دوستم از صد و چند نفر به دوهزار پنجصد تن درظرف دوروز برسد با آنکه ازتاریخ دو فبروری بدینسو درتویتر دوستم چیزی جالبی درج نشده است. گر چه هنوز بخاطر دسترسی محدود مردم افغانستان به انترنت استفاده از این رسانه‌های اجتماعی در سرتاسر افغانستان گسترده نیست، اما فعالیت مجازی کاندیدان بخصوص درشریک ساختن اخبار مربوط افغانستان ونشر اهداف و مبارزات انتخاباتی به شدت در رسانه های اجتماعی روبه افزایش است. باید یاد آور شوم که آخیرآ برعلاوه فیس بوک، سایر شبکه های اجتماعی یا سوشل میدیا مانند تویتر، انستاگرام درمیان افغانها به حیث منبع خاص درکسب معلومات و اخبار مربوط به انتخابات، معروف شده است. بازهم هفته آینده روز پنجشبه با جزییات بیشتر فعالیت های کاندیدان در رسانه های اجتماعی و نظریات شما در ان، با شما خواهم بود، با ما نیز درتماس شوید و پیام های خویشرا با ما شریک بسازید.

XS
SM
MD
LG