لینک های دسترسی

افسردگی روانی از شخصیت ضعیف نمایندگی نمی کند


داکتر منلی، استاد پوهنتون هاورد، در مصاحبه یی با تلویزیون اشنا بیان داشت که افسردگی روانی در میان زنان و مردان بشکل یکسان تبارز میابد و قابل تداوی میباشد ولی بی توجهی به ان میتواند باعث بروز امراض جسمانی گردد

XS
SM
MD
LG