لینک های دسترسی

بحث نماینده گان ستاد ها انتخاباتی سلطان زوی و نعیم روی اجندای ایندو کاندید


نماینده گان ستاد های انتخاباتی سلطان زوی و نعیم در مورد مقاله تازه واشنگتن پست در قبال خشم رئیس جمهور کرزی در برابر حکومت ایالات متحده و دیگر موضوعات عمده در اجندای انها، تبادل نظر کردند

XS
SM
MD
LG