لینک های دسترسی

تلویزیون

بحران جدید اوکراین و عکس العمل ایالات متحده امریکا


اتحادیه اروپا تیم خاص امدادی تشکیل داد تا بتواند اوکراین را در بهبود اقتصاد متزلزل و کنترول اوضاع نارام سیاسی اش کمک کند. از جانب دیگر صدراعظم آلمان می گوید روسیه در تلاش برای کاهش خشونت در اوکراین کمک نمی کند. نگرانی ها در ای مورد افزایش یافته که روسیه ممکن بر عملیات و مداخلات نظامی بیشتر در اوکراین آمادگی می گیرد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا گماشته گان روسیه را متهم به تحریک جدایی طلبان اوکراین و افزایش خشونت در آنکشور نمود.

XS
SM
MD
LG