لینک های دسترسی

اسحاق زی: در صورت عدم رضایت دست به اعتراض میزنیم


خانم حمیده وردک و خانم خاطره اسحاق زی، دو کاندیدی که یک تن در نتایج ابتدایی برنده و دیگری موفق نگردید، از تجارب خود در این پروسه و فعالیت کمیسیون های انتخاباتی با تلویزیون اشنا صحبت کردند.

XS
SM
MD
LG