لینک های دسترسی

تلویزیون

نظری به اخبار رسانه های اجتماعی


درین هفته اخبار مربوط به افغانستان در راس اخبار رسانه های اجتماعی قرار دارد. سفر غیر مترقبه رئیس جمهور بارک اوباما به پایگاه نظامی بگرام در افغانستان، عکس العمل های مختلف از جانب مقامات، آگاهان امور و حکومت افغانستان دربر داشت. درمیان سایراخبار حمله بر قونسلگری هند در هرات، و سفر حامد کرزی به هند برای شرکت در مراسم تحلیف صدراعظم هند در رسانه های اجتماعی توجه بسیار از آگاهان امور را جلب نموده بود. دربحث ها مربوط به برگزاری دور دو انتخابات در رسانه های اجتماعی همچنان ادامه دارد. سخنرانی های رئیس جمهور اوباما درمورد کاهش قوای امریکایی به 9800 تا پایان سال 2014، با واکنش های مختلفی دررسانه های اجتماعی همراه بود. درنخستین عکس العمل ها، چند تن از اعضای جمهوریخواه کانگرس به شمول جان مکین و آدم کینزینگرطی اعلامیه ها مطبوعاتی و نشر آن دررسانه های اجتماعی، از تصمیم اوباما انتقاد نمودند.

XS
SM
MD
LG