لینک های دسترسی

نظری به اخبار رسانه های اجتماعی


دوروز قبل از برگزاری دور دوم انتخابات در افغانستان، دوره سکوت پوشش خبری برقرار است. اما در رسانه های اجتماعی سکوت نیست. اخبار رسانه های اجتماعی بطور گسترده موضوعات مربوط آماده گی های روز انتخابات ، تحلیل ها درمورد نقش رئیس جمهور جدید، و نظرسنجی و پیشبینی ها از جانب کارشناسان، به چشم میخورد. درمیان یکی از موضوعات که بیشتر روی آن دررسانه های اجتماعی تاکید شده است، آماده گی قوای افغان برای تامین امنیت انتخابات است. درین میان صفحه فیس بوک امنیت ملی افغانستان با نشر عکس خاص با یادداشتی "در صورت مشاهده هر نوع عمل مشكوك تروريستی با شماره ١٩١٩ امنيت ملی در تماس شويد." از مردم خواسته شده است، تا در تامین امنیت انتخابات با قوای امنیتی افغان همکاری کنند. همچنان ناتو در تویتربرای تشویق مردم برای شرکت در روز انتخابات، ویدیوی جدیدی را چند ساعت قبل منتشر نموده است که در آن رئیس پولیس کابل درمورد رسیده گی آنی به هرنوع تهدید امنیتی را در روز انتخابات به توجه مردم میرساند. تا مردم بدون هیچ نوع هراسی به پای صندوق های رای بروند.

XS
SM
MD
LG