لینک های دسترسی

Breaking News

بیجاشدگان وزیرستان در انتظار کمک اند


مهاجرین وزیرستان

با وجود درخواست رئیس جمهور افغانستان برای کمک به خانواده های بیجاشدگان وزیرستان، مردم هنوز از بی توجهی مقامات امداد رسان شاکی اند.

این در حالیست که اداره بین المللی مهاجرت سازمان ملل متحده یا آی او ام برای رسیدگی به این افراد آغاز به کار کرده است.

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان به تمام ادارات دولتی هدایت داده است تا به کمک های صحی و سایر معاونت ها با خانواده های که از ساحۀ قبایلی وزیرستان به ولایات جنوب شرقی سرازیر شده اند، ادامه دهند.

آقای کرزی گفت " در این روزها شماری از خانواده ها همراه با کودکان و زنان شان از نقاط وزیرستان شمالی به ولایت خوست آمده اند و برخی از این خانواده ها به بعضی از مناطق ولایت های پکتیا و پکتیکا نیز رسیده اند. "

آقای کرزی همچنین گفت "رسانیدن کمک های بشر دوستانه و دستگیری این خانواده ها وظیفه تمام ماست. من از تمام هموطنان به خصوص افراد ثروتمند و تجار ملی می خواهم که روند جمع آوری کمک ها را برای این خانواده ها در مناطق شان آغاز نمایند."

عملیات نظامی اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی باعث شده تا شماری زیادی از مهاجرین افغان و پاکستانی در ولایات خوست و پکتیکا سرا زیر شوند . در چند سال گذشته، مهاجرت به چنین گستردگی در افغانستان، بی سابقه و بحرانی تلقی شده است.

در همین حال، متیو گریدن، مسول روابط مطبوعاتی سازمان بین المللی مهاجرت، یا (( IOM می گوید این اداره با همکاری سازمان های بشری ملل متحد، ادارت غیرانتفاعی و حکومتی تلاش می کند تا به وضعیت حدود ۱۳ هزارخانواده افغان و پاکستانی که در ولایات خوست و پکتیکا از مناطق قبایلی وزیرستان شمالی آمده اند، رسیدگی شود.

اما در حال حاضر، این ادارات روی ضرویات اولیه این بیجا شده گان کار می کنند. گریدن میگوید " ما در حال حاضر برای دانستن تعداد اعضای هرخانواده و ضرویات آنان در ساحات مختلف کار می کنیم. بعدا از آن که تعداد هر خانواده معلوم شد، با همکاری سایر ادارات، روی فراهم آوری کمک به این فراد در جریان این هفته کار آغاز می شود. آی او ام در سراسر افغانستان محلات نگهداشت مواد کمکی دارد که از آن برای کمک به این افراد استفاده می شود."

این مقام سازمان بین المللی مهاجرت همچنان می گوید که ناامنی در ولایات خوست و پکتیکا موجب شده تا فراهم آوری کمک ها را به بعضی از خانواده در مناطق دور دست این ولایات، با مشکل مواجه کند.

او می افزاید " وضعیت در امتداد سرحد پرآزمون است. بی امنی و موقعیت دور افتاده مناطق برای رسیدگی به وضعیت وخیم بیجا شده گان چالش زا می باشد."

در همین حال مهاجرین که در این ولایات سرازیر شده اند از کمبود مواد اولیه کمکی شکایت دارند و شماری از آنان ادعا می کنند که تا حال هیچ کمکی به برای شان، صورت نگرفته است.

گلاب خان ، یکتن از این مهاجرین می گوید "چهار روز می شود که در صحرا افتاده ایم. دراینجا آب نیست، خیمه درک ندارد. ما در صحرا استیم. به ما هیچ کمک نشده است."

سرازیر شدن مهاجرین پاکستانی و افغان در حالی دیده می شود که مناطق شرقی افغانستان خود تحت راکت پراگنی ها پاکستان قرار دارد و در عین حال میلیون ها افغان دیگر در پاکستان مهاجر استند.

با وجود تماس های مکرر با کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین و مقامات محلی، نتواستیم تا نظرات آنان را نیز داشته باشیم.

XS
SM
MD
LG