لینک های دسترسی

Breaking News

یوناما: تلفات ملکی در افغانستان افزایش یافته است


دفتر معاونت ملل متحد برای افغانستان در گزارش تازه اش در مورد تلفات ملکی در افغانستان بیان میدارد که طی شش ماه اول سال ۲۰۱۴ میلادی، در مقایسه با عین زمان در سال گذشته، میزان تلفات غیر نظامیان در افغانستان تا بیست و چهار در صد افزایش یافته است.

یوناما می افزاید که در شش ماه نخست سال جاری، چهار هزار و هشتصد و پنجاه و سه رویداد مربوط به تلفات ملکی را درج کرده است که در این واقعات جمعاً یکهزار و پنجصد و شصد و چهار فرد ملکی کشته و سه هزار و دوصد و هشتاد و نه غیرنظامی دیگر مجروح شده است.

رییس بخش حقوق بشر یوناما دلیل افزایش تلفات غیرنظامیان را در شش ماه نخست امسال، افزایش درگیری های زمینی یاد کرد. یوناما هفتاد و چهار درصد تلفات غیر نظامیان را به مخالفان مسلح دولت، هشت درصد آن را به نیروهای امنیتی افغان و یک در صد دیگر را به نیرو های خارجی نسبت میدهد.

دفتر سازمان ملل متحد در کابل می افزاید که در شش ماه اول امسال، تلفات کودکان تا سی و چهار درصد افزایش یافت. این گزارش حملات انتحاری مخالفین حکومت را سومین عامل تلفات غیر نظامیان در افغانستان خوانده است که بر اثر در نیمه اول امسال یکصد و پنجاه و شش تن کشته و چهارصد و بیست و هفت تن دیگر مجروح شده اند.

یوناما تذکر داده است که در نیمه اول امسال، طالبان مسولیت یکصد و چهل و هفت حمله را که باعث کشته شدن بیش از پنجصد ملکی گردید بر عهده گرفته اند.

XS
SM
MD
LG