لینک های دسترسی

ارل بلومنور: برای افغانها ویزه خاص مهاجرت داده شود


ارل بلوم ناور عضو دموکرات کانگرس امریکا میگوید در حال حاضر یشتر از ۶۴۰۰ درخواستی تحت این برنامه منتظر است تا به آن پرداخت شود، اما نظر به مراحل رسیدگی پیچیده در دوایر حکومت ایالات متحده، فقط در حدود ۴۰۰ درخواستی ویزه طی یک ماه تکمیل میشود. بلوم ناور میگوید امریکا به تعهد خود برای حفظ جان کسانیکه با آنها در جنگ ها با قوای امریکایی کمک کرده اند، پابند است. او گفت در این کشور ها، حتی جان مقام های دولتی محفوظ نیست، به همین دلیل تصمیم گرفته شد تا این افراد از حملات طالبان مصئون شوند به یک محل امن انتقال داده شوند.

XS
SM
MD
LG