لینک های دسترسی

گنج شایگان


پروگرام یک ساعته: شعر و موسیقی، مطالب هنری، علمی، صحبت با پیشگامان عرصه ادب و هنر، با شرکت شنودگان. در ١٠ دقیقه اول این پروگرام اخبار تازه افغانستان و جهان را میشنوید.

XS
SM
MD
LG