لینک های دسترسی

شنواری: ترجمان ها در امریکا با مشکلات مواجه اند


جانیس شنواری، ترجمان افغانی که اخیرا با اخذ ویزای اس آی وی به واشنگتن آمده است، از مشکلات سد راه زندگی در کشور میزبان و کمک به دیگر ترجمان های افغان با تلویزیون اشنا صحبت کرد

XS
SM
MD
LG