لینک های دسترسی

گزارش مستقیم تلویزیون اشنا از مقر ملل متحد


تشریح چهارمین روز مجمع عمومی ملل متحد و صحبت با یک تن از اعضای ماموریت دایمی افغانستان در ملل متحد در مورد حضور هیات افغان در این نشست

XS
SM
MD
LG