لینک های دسترسی

نظری به اخبار رسانه های اجتماعی درین هفته


درین هفته کوشش ها برای مهارکردن ایبولا، و مبارزه بین المللی علیه داعش درراس اخبار قرار دارد. اما درمیان اخبار مربوط به افغانستان آخرین خبر اعدام پنج تن بخاطر قضیه پغمان بیشتر انعکاس یافته است. درین میان اشرف غنی احمد زی، رئیس جمهور جدید بطور منظم از ملاقات ها با گروه های مختلف دیدار نموده و تصامیم و کوشش های وی در مسایل مهم افغانستان همچون مبارزه با فساد، حمایت از اردوی ملی و جامعه مدنی در درصفحه فیس بوک و تویتر انعکاس یافته است. درین میان تعدادی از فعالین مدنی به صفحه فیس بوک "صد روز کاری رئیس جمهور جدید پیوستند. درین صفحه آخرین اخبار از تصامیم رئیس جمهور در صد روز اول کارش منتشر میشود. در چند روز اخیر دیدار از لیسه امانی، امضای موافقت نامه امنیتی، بازگشایی قضیه فساد مالی کابل بانک درین صفحه تاکنون گنجانیده شده است. از روز تحلیف بدینسو در ظرف کمتر از یک هفته بیشتر از چندین هزار عضو به این صفحه پیوسته اند.

XS
SM
MD
LG