لینک های دسترسی

شجاع: مردم حکومت را مسول خواهند پنداشت


احمد شجاع، بنیانگذار صفحه انترنتی یکصد روز، دلیل ایجاد این صفحه را تشریک معلومات در مورد فعالیت های حکومت و واکنش مردم به ان میخواند.

XS
SM
MD
LG