لینک های دسترسی

اهمیت رای افغانهای امریکایی در انتخابات میان دوره ای کانگرس


بتاریخ سه نوامبر انتخابات میان دوره ای کانگرس برگزار میشود. قرار یک نظرسنجی که اخیرآ منتشر شد تعدادی زیادی از کاندیدان کرسی های کانگرس اقتصاد را موضوع ارشد قرار داده اند، بیمه صحی در قدم دوم، و مبارزه با دهشت افگنی در قسمت سوم قرار دارد. انتخابات میان دوره ای برای رای دهنده گان فرصت انتخاب موضوع عمده برای آنها را میدهد. درویرجینیا، بخش های آنرا جامعه مهاجرتشکیل میدهد. اکثریت افغانها در منطقه شمالی ویرجینیا زنده گی میکنند و قرار است درین انتخابات رای بدهند. تعدادی ازکاندیدان این مناطق در جشنواره سالانه هنر و فرهنگ افغانستان شرکت کردند و برای جلب حامیان بیشتر سخنرانی نمودند. گزارشی درمورد اهمیت رای افغانهای امریکایی در انتخابات میان دوره ای کانگرس درین گزارش. برخی از کاندیدان احتمالی انتخابات میان دوره یی کانگرس برای جلب آرای افغانها به گردهمایی جامعه افغان های ایالت ویرجینیا امدند

XS
SM
MD
LG