لینک های دسترسی

تلویزیون

نظری به اخبار رسانه های اجتماعی درین هفته


درمیان مباحث این هفته از خبر دیروز آغاز میکنم که حمله فرد مسلح به تعمیر پارلمان کانادا صورت گرفت و بعد از ساعاتی فرد مسلح از پا در آمد. این خبر زودتر از همه رسانه ها بخصوص ویدیویی که خبرنگاری یکی از رسانه ها از جریان این حمله مسلح گرفته بود بطور مستقیم نتشر شد. درمیان مباحث این هفته مربوط افغانستان سفر رئیس جمهور احمد زی به چین و نظریات مختلف درین مورد منتشر شده است. شام دیروز در رسانه های اجتماعی خبر کنفرانس ویدیویی رئیس جمهور اوباما با رئیس جمهور احمدزی، وحضور رئیس اجرایی عبدالله درتویتر منتشر شد که ازیشان دعوت نموده تا از ایالات متحده دیدن نمایند.

مرتبط

XS
SM
MD
LG