لینک های دسترسی

بیش از شش میلیون کودک در افغانستان در معرض خطر قرار دارد


تعداد کثیری از این کودکان ناچارند برای تمویل خانواده های خود برای بیش از ده ساعت در روز کار کنند و در جامعه با خطر های مختلف مواجه اند

XS
SM
MD
LG