لینک های دسترسی

تحسین وزارت امور زنان از کار خبرنگاران زن


وزارت امور زنان افغانستان با ارائه تحسین نامه از کارکردهای شماری از بانوان خبرنگار و فعال در عرصه رسانه تقدیر نمود. در این میان خبرنگاران صدای امریکا لینا روز به حیدری، شایسته سادات لامع، بهارت صابر، نوشابه آشنا، برشنا عمرخیل و فوزیه احسان نیز اند.

XS
SM
MD
LG