لینک های دسترسی

آیا متخصصین بازگشتۀ افغان، شایستۀ کار اند؟


محمد نعیم جبارخیل، معاون برنامۀ بازگشت متخصصین افغان در سازمان بین المللی مهاجرت، یا آی او ام در افغانستان در مورد اهمیت بازگشت متخصصین افغان به افغانستان با تلویزیون اشنا صحبت کرد

XS
SM
MD
LG