لینک های دسترسی

بارکزی: ما منتظر دریافت اسمای کابینه هستیم


سیمین بارکزی، عضو ولسی جرگه، در مصاحبه با تلویزیون اشنا بیان داشت که انها با حکومت رابطه خوب داشته و منتظر دریافت اسمای اعضای کابینه هستند

XS
SM
MD
LG