لینک های دسترسی

دورنمای دست آورد های ژورنالیستان افغان


خبرنگاران افغان برای دست آورد برجستۀ شان در دوران پس از رژیم طالبان، که همانا آزادی مطبوعات می باشد، بهای سنگینی پرداخته اند. مهمان برنامه ژورنالیست سابینا متهی، روی موضوع خروج نیرو های بین المللی از افغانستان، و برای ادامه پروسه دموکراتیک و فعالیت خبرنگاران صحبت میکند.

XS
SM
MD
LG