لینک های دسترسی

نظری به اخبار رسانه های اجتماعی درین هفته


روز سه شنبه گزارش شیوه های بازجویی اداره استخبارات امریکا منتشر شد که بحث های زیادی را در رسانه های اجتماعی برانگیخته است. درمیان سایر نظریات از عملکرد این اداره دربازجویی زندانیان بخصوص در گوانتانمو انتقاد شده است. درمیان سایر موضوعات مربوط به افغانستان تجلیل از روز جهانی حقوق بشر در رسانه های اجتماعی دیده میشد. همینطور یوناما یا هیت معاونت ملل متحد در افغانستان ازیک هفته بدینسوموضوعات مرتبط به تامین حقوق بشررا منتشر کرده اند.

XS
SM
MD
LG