لینک های دسترسی

Breaking News

سنای امریکا بودجه ۱.۱ تریلیون را تصویب کرد


سناتور تد کروز در جمع جمهوری خواهان بانفوذی است که مخالف بودجه تایید شده اند

مجلس سنای امریکا لایحه مصارف یک اعشاریه یک تریلیون دالر را تصویب کرد که به این ترتیب تهدید مسدود شدن احتمالی دوایر دولتی خاتمه یافت.

سنای امریکا روز شنبه لایحه طویل المدت مصارف را با تعداد آرای ۵۶ در مقابل ۴۰ تصویب کرد که عمده ترین موضوع در اجندای آخر سال کانگرس بود.

این لایحه، مصارف تقریبا تمام نهاد های حکومتی را تا ماه سپتمبر سال 2015 تکافو می کند. یگانه نهادی که صرف تا بیست و هفتم ماه فبروری تحت پوشش این مصارف قرار دارد وزارت امنیت داخلی امریکا است.

جمهوریخواهان کوشیدند تا بر رئیس جمهور اوباما فشار وارد نمایند که پالیسی جدید مهاجرین در مورد رفع تهدید اخراج ملیون ها مهاجر غیر قانونی در امریکا را لغو کند.

دموکرات های لبرال در مورد لایحۀ مصارف یک اعشاریه یک تریلیون دالر مخالفت نشان دادند، آنها در مورد شرط هایی که باعث لغو مقررات وضع شده در جریان بحران مالی سال ۲۰۰۸ بر بانک ها خواهد شد، نگران اند.

در همین حال جمهوریخواهان از اینکه نتوانستند پالیسی جدید رئیس جمهور اوباما در مورد مهاجرین را تغییر دهند، خورسند نیستند. سناتور تد کروز جمهوریخواه از ایالت تکساس خواهان یک سیستم مصوون است" امشب هردو حزب جمهوریخواه و دموکرات فرصت آنرا دارند تا برای امریکا نشان دهند که آیا از رئیس جمهوری حمایت می کنند که خواست رای دهنده گان را از نظر میاندازد، و یا از ملیون ها امریکایی حمایت میکنند که خواهان یک سیستم قانونی و مصوون مهاجرین استند؟"

اما هری رید سناتور دموکرات از ایالت نووادا مخالفت خود را با اظهارت سناتور تد کروز نشان داده گفت وقت مباحث روی این مسایل نیست" سناتور جوان از تکساس به لایحه قانونی، که هنوز روی آن بحث جریان دارد، اشاره کرده و مورد حمله قرار می دهد که گویا رئیس جمهور غیر قانونی عمل کرده. سناتور جوان از تکساس اشتباه می کند، امشب ما روی لایحه مصارف صحبت می کنیم، جای آن نیست که ما در مورد غیر قانونی بودن یک تصمیم فوق العاده از جانب رئیس جمهور جر و بحث کنیم. "

مبارزه در مورد لایحه مصارف، بیانگر نفوذ جمهوریخواهان پس از پیروزی ماه گذشته شان در انتخابات میان دوره یی می باشد.

در ماه جنوری که کانگرس جدید شروع بکار می نماید، جمهوریخواهان مجلس سنا را اداره خواهند کرد و همچنان اکثریت قویتر را در مجلس نمایندگان خواهند داشت.

تصمیم مجلس سنا در مورد تصویب لایحه مصارف حکومت فدرال یک روز بعد از تصویب لایحه ۵۸۵ ملیارد دالری برای مصارف دفاعی صورت گرفت که شامل مبارزه علیه شورشیان دولت اسلامی می باشد.

XS
SM
MD
LG