لینک های دسترسی

مرحله جدید روابط پاکستان و افغانستان


در حالی که روابط پاکستان و افغانستان وارد مرحلۀ حساسی شده، دیدگاه واشنگتن در بارۀ وضعیت کنونی و احتمالات آینده در روابط میان اسلام آباد و کابل چیست؟ در این مورد صحبتی داریم با آرییلا ویهی، پژوهشگر در بنیاد امریکن پروگرس که در ستدیوی مرکزی مهمان ما اند.

XS
SM
MD
LG