لینک های دسترسی

زنان افغان در سال ٢٠١۴


سال ۲۰۱۴ با تعهدات بین المللی برای زنان افغان همراه بود. اعلان برنامه ارتقأ از سوی یو اس ای آی دی یا ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا، از بزرگترین دستاورد ها برای زنان شمرده شد و در کنار آن، زنان در عرصه های گوناگون، نقش پررنگی داشتند. رخسار اعظمی، مروری دارد بر انکشافات حاصله زنان طی سال 2014

XS
SM
MD
LG