لینک های دسترسی

نظری به وضعیت اقتصادی در افغانستان در سال ۲۰۱۴


افغانستان در این سال از نگاه اقتصادی فراز و فرود هایی را پیمود ، آوازه های بیرون شدن نیروهای خارجی و روبرو شدن انتخابات به بنبست از مهمترین رویداد های بودند که بر سرمایه گذاری ها و تجارت اثر های ناگواری بر جا گذاشتند. اداره حمایت از سرمایه گذاری ها از این رویداد ها نام می برد و تاکید می کند نسبت به سال ۲۰۱۳ میلادی امسال تا چهل در صد در سرمایه گذاری های تازه و تا پنجاه در صد در سرمایه گذاری های گذشته کاهش به میان آمده است. اتاق تجارت و صنایع می گوید که در سال ۲۰۱۴ میلادی به علت ناامنی ها ونبود مصوونیت سرمایه گذاری در حدود سی درصد در تجارت نسبت به سال گذشته کاهش آمده است . به گفته این اداره تهدید های امنیتی ، اختطاف ها ، فساد اداری و نیز کاهش کمک های جهانی سبب شده اند تا سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در افغانستان بی باور شوند . اتاق تجارت و صنایع تاکید می کند که در سال ۲۰۱۴ میلادی تنها در هرات بیست تن از سرمایه گذاران اختطاف شده و کابل ، ننگرهار و دیگر ولایت نیز چنین رویداد هایی را گواه بوده اند.

XS
SM
MD
LG