لینک های دسترسی

تلویزیون

نظری به اخبار رسانه های اجتماعی درین هفته


درمیان سایر موضوعات مرتبط به افغانستان، این هفته بحث ها درمورد معرفی اعضای کابینه جدید به ولسی جرگه، تابعیت دوگانه از وزرا ازین کابینه بحث های را بدنبال داشته است. رئیس جمهور غنی شخصآ روز سه شنبه اعضای نامزد شدۀ کابینۀ خود را در ولسی جرگه معرفی نمود، اما روحیه افغانها در رسانه های اجتماعی بیشتر حاوی انتقاد ازمعطلی و اعلام کابینه و اکنون تایید ویا رد افراد نامزد وزرا، است، . اما در مباحث عمده که بیشتر برای امریکا از اهمیت برخوردار است، سخنرانی سالانه رئیس جمهور به کانگرس امریکا دررسانه اجتماعی انعکاس یافته است. این بیانیه سالانه که بیشترمربوط به مسایل داخلی امریکا است، از قبل در رسانه های اجتماعی بحث های را به میان اورده بود، دقایقی قبل از سخنرانی، متن این بیانیه در انترنت بدسترس همه قرار گرفت.

XS
SM
MD
LG